punkt.GIF (203 bytes)Koła Gospodyń Wiejskich punkt.GIF (203 bytes)Ludowe Zespoły Sportowe

 

Ludowe Zespoły Sportowe

 

Istotna część aktywności mieszkańców gminy Siedlec koncentruje się wokół sportu. Jak pewno w większości środowisk wiejskich, tak i tutaj największym powodzeniem cieszy się piłka nożna. Sport ten uprawiany jest przez dzieci i młodzież we wszystkich 26 wsiach. Jednak w sposób zorganizowany trenuje się tę dyscyplinę kultury fizycznej w 7 miejscowościach. W trzech istnieją od dawna kluby piłkarskie. Funkcjonują one w:

Chobienicach - LKS "Sokół - Orkan"
Belęcinie - KS "Orzeł"
Tuchorzy - KS "Tęcza"

W czterech innych wsiach działają LZS-y :

LZS "Gwiazda" - Siedlec
LZS "Błyskawica" - Jaromierz
LZS "Kłos" - Żodyń"
LZS "Karpik" - Kopanica

 

Wymienione wyżej kluby i zespoły mają 12 drużyn piłkarskich. Trzy grają w klasie A i są to zespoły z Chobienic, Siedlca i Jaromierza. Następne trzy grają w klasie B - są to : Belęcin, Tuchorza i Żodyń. Trzy drużyny juniorów grają w Chobienicach, Siedlcu i Kopanicy. Ponadto trzy zespoły trampkarzy - w Chobienicach, Siedlcu i Belęcinie. Kluby i zespoły obejmują szkoleniem kilkaset dzieci i młodzieży.

LKS "Sokół - Orkan" - Chobienice - 80 osób
KS "Orzeł" - Belęcin - 55
KS "Tęcza" - Tuchorza - 30
LZS "Gwiazda" - Siedlec - 60
LZS "Błyskawica" - Jaromierz - 18
LZS "Kłos" - Żodyń - 15
LZS "Karpik"- Kopanica - 22

Wszystkie drużyny piłkarskie prowadzone są przez pasjonatów sportu, z których tylko jeden posiada stosowne kwalifikacje trenerskie. Dzięki sportowej pasji, którą zarażają młodzież, boiska sportowe tętnią życiem od wczesnej wiosny po późną jesień.

Belęcin - boisko sportowe
Boisko sportowe w Belęcinie
foto: G. Tomiak

    Działalność zespołów piłkarskich nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc samorządu gminnego, który co roku w budżecie przeznacza pieniądze na tę dziedzinę sportu. W roku 2002 było to 60 tysięcy złotych. Suma ta jest oczywiście niewystarczająca, dlatego działalność klubów i zespołów wspierają istniejące tutaj firmy i zakłady pracy. Przyczyniają się tym samym do prowadzenia zdrowego , bo sportowego trybu życia młodzieży oraz odciągają ją od innych nie zawsze właściwych form spędzania wolnego czasu.

Więcej o LZS i sporcie - wyniki meczów i lokaty drużyn piłkarskich

 gora01.GIF (869 bytes) góra