Ochotnicza Straż Pożarna
Akcja powypadkowa na drodze
Żodyń - Powodowo
foto: R. Rzepa

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siedlcu od swego powstania w 1976 roku skupia wszystkie terenowe jednostki działające na terenie gminy Siedlec. Jest ich ogółem 15, w tym 7 jednostek typu "S" (Boruja, Chobienice, Kopanica, Siedlec, Tuchorza, Stara Tuchorza i Wąchabno) oraz 8 jednostek typu "M" (Grójec Wielki, Jaromierz, Jażyniec, Karna, Kiełkowo, Reklin, Zakrzewo i Żodyń). Cztery jednostki - OSP Kopanica, OSP Siedlec, OSP Chobienice i OSP Tuchorza włączone są do KSR-G.

We wszystkich jednostkach OSP zrzeszonych jest 421 członków czynnych, 732 członków wspierających, 9 członków honorowych oraz 150 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, oraz 18 członkiń Kobiecych Drużyn Pożarniczych

Jednostki przygotowane są do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i są w tym zakresie samowystarczalne. Na wyposażeniu jednostek znajduje się 11 samochodów pożarniczych, 20 motopomp M-8/8-PO5, 1 motopompę TOHATSU, 11 motopomp pływających, 1 pompę zanurzeniową GRUNDFOS, 8 agregatów prądotwórczych, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz niezbędne wyposażenie osobiste strażaków. Trzy jednostki wyposażone są również w sprzęt do uwalniania poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Działalność statutowa - Oddział Gminny ZwOSP RP oraz jednostki OSP Boruja, Chobienice, Kopanica, Siedlec i Tuchorza posiadają sztandary. Trochę historii - najstarsza jednostka OSP na terenie gminy znajduje się w Kopanicy. Powstała ona w 1922 roku. Sześć jednostek posiada na swym wyposażeniu w pełni sprawne sikawki konne, a Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu Wielkim zdobyła w 2004 r. tytuł mistrza Polski Sikawek Konnych na zawodach w Cichowiei. Na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu znajduje się samochód pożarniczy marki Chevrolet z 1922 roku. Pojazd ten do dzisiaj uczestniczy w pokazach i uroczystościach strażackich, gdzie porusza się "o własnych siłach".

Więcej informacji - Plik w formacie PDF:

Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej i podsumowanie pracy OSP w 2003 r.

Nowy wóz strażacki w Siedlcu
Nowy wóz strażacki w Siedlcu

Chevrolet
Chevrolet

na zawodach
Zawody strażackie
foto: J. Kolesiński

gora01.GIF (869 bytes) góra