Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Koła Gospodyń Wiejskich Ludowe Zespoły Sportowe

Ochotnicza Straż Pożarna


Dekoracja Sztandaru Zarządu Gminnego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu

Zarząd Gminny Zw.OSP RP w Siedlcu zrzesza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Jest tych jednostek 15 z czego 7 to jednostki typu S - posiadających na wyposażeniu samochody pożarnicze oraz 8 jednostek typu M, które na wyposażeniu nie posiadaja samochodów pożarniczych dysponują jedynie motopompami pożarniczymi.

Spośród jednostek typu S - 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego są to jednostki OSP Siedlec, OSP Koanica i OSP Chobienice.

W skład Zarządu Gminnego Zw. OSP RP wchodzą:

 • Prezes ZGm Zw.OSP RP - dh Stanisław Piosik
 • v-ce Prezes - dh Bogdan Raszke,
 • v-ce Prezes - dh Leon Pukacki,
 • sekretarz - dh Hieronim Birk,
 • skarbnik - dh Józef Mikulski,
 • członek prezydium - dh Zdzisław Hałuszczak,
 • członek prezydium - dh Tadeusz Monkiewicz,
 • członek prezydium - dh Stanisław Strażyński,
 • komendant gminny - dh Dariusz Ziomko,
 • członek - dh Pikuła Witold,
 • członek - dh Jan Woś,
 • członek - dh Jerzy Kaczmarek,
 • członek - dh Konrad Kaczmarek,
 • członek - dh Jan Mania,
 • członek - dh Zbigniew Śliwiński,
 • członek - dh Jerzy Lisiewicz,
 • członek - dh Antoni Hirt,
 • członek - dh Zdzisław Kasprzak,
 • członek - dh Stanisłąw Leśnik,
 • członek - dh Waldemar Prządka.

Strona główna OSP gora01.GIF (869 bytes) góra