Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Koła Gospodyń Wiejskich Ludowe Zespoły Sportowe

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2005

IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie

Zawody sportowo-pożarnicze w Jaromierzu

Na zawodach w Golßen

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Chobienice - 2004

 

Spływ kajakowy dla MDP OSP Tuchorza
Dzięki inicjatywie Zarządu, a w szczególności z-cy naczelnika OSP w Tuchorzy druha Wojciecha Piosika przy współudziale komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej gminy Siedlec dh Dariusza Ziomko, na przełomie lipca i sierpnia br., członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy przebywali w okolicach Międzyrzecza na Spływie kajakowym od Międzyrzecza, rzeką Obrą do Skwierzyny.
Fachową pomocą w zakresie organizacji spływu, przebiegu jego trasy organizacji życia obozowego i innych atrakcji (uczestnicy zwiedzili jeden z bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego), a także w zakresie sprzętowym, służyli „Wodniacy” z Siedlca w osobach Jacka Kolesińskiego i Macieja Buschke.
Jako, że uczestnicy spływu są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej czas spędzony w takim gronie wykorzystali m.in. na doskonalenie swoich umiejętności ratowniczych. Podczas biwaku mieli możliwość praktycznego doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantoma do ćwiczeń, a także poznania zasady działania, budowy i zakresu zastosowania w akcjach ratowniczych sprzętu ochrony dróg oddechowych. Szkolenia przeprowadził komendant gminny dh Dariusz Ziomko pod merytorycznym nadzorem dr Marka Buschke. Uczestnicy spływu odbyli również pogadanki nt. uzależnień.
Członkowie MDP zarówno chłopcy jak i dziewczęta z jednostki OSP Tuchorza chętnie biorą udział w zawodach sportowo - pożarniczych, a także od kilku już lat
z powodzeniem reprezentują swoją miejscowość, a przy okazji gminę i powiat wolsztyński na różnego szczebla zawodach sikawek konnych. We wrześniu br., mają zamiar wystartować w zawodach wojewódzkich , które odbędą się w Gyficach - woj. zachodniopomorskie. Za ich zaangażowanie i chęć poszerzania swoich horyzontów w Ochotniczej Straży Pożarnej Zarząd jednostki jest wdzięczny swojej młodzieży, a wdzięczność swą okazuje organizując jej takie właśnie atrakcje. Niewielkim nakładem sił i kosztów można młodzieży zorganizować niezapomniane chwile.
Oczywiście nie obyło się bez wsparcia sponsorów, którym tą drogą organizatorzy spływu, a w szczególności młodzież składa serdeczne podziękowania.


Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP - Siedlec 2005
Dnia 05 czerwca br. na boisku sportowym w Siedlcu odbyły się, jak co roku, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W zawodach udział wzięły 44 drużyny w 7 różnych kategoriach. W zawodach oprócz drużyn z terenu gminy Siedlec uczestniczyły również dwie drużyny z zaprzyjaźnionej gminy Golßen w Niemczech. Strażacy z Niemiec przybyli do nas już w sobotę 04 czerwca. Zakwaterowani byli w Ośrodku Wczasowym "WRZOS" w Borui, gdzie wieczorem odbyło się integracyjne ognisko, podczas którego polscy i niemieccy strażacy ochotnicy wzajemnie się poznawali i wymieniali doświadczenia.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze rozpoczęły się zbiórką na płycie boiska, gdzie odbyła się krótka część oficjalna z udziałem zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Poseł na Sejm RP- Stanisław Piosik, Starosta Wolsztyński - Ryszard Kurp, Sekretarz Powiatu - Zbigniew Artwiński, Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. Kazimierz Wojciski, Dowódca JR-G - asp. Zbigniew Ścigała, który pełnił funkcję sędziego głównego zawodów, Wójt Gminy Siedlec - Adam Cukier, Przewodniczący Gminy Siedlec - Władysław Leśnik, Sekretarz Gminy Siedlec - Tadeusz Mąkosa, Prezes BS Siedlec - Eleonora Rybarczyk. Podczas Zawodów wręczono także medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz Odznaki "Strażak Wzorowy", którymi uhonorowani zostali:
Złotym medalem: Strażyński Stanisław - OSP Chobienice, Mania Jan - OSP Chobienice, Szulc Leonard- OSP Boruja
Srebrnym medalem: Lewandowska Dorota - OSP Karna, Rutter Robert - OSP Stara Tuchorza, Bedła Zbigniew- OSP Boruja
Brązowym medalem: Ksiąg Henryk - OSP Karna, Tomalik Maciej - OSP Reklin, Staniszewski Krzysztof - OSP Reklin, Lupa Marek- OSP Reklin, Radzimski Piotr- OSP Jaromierz, Kokociński Franciszek-OSP Jaromierz
Odznaczenia "Strażak Wzorowy" otrzymali: Franc Adam, Wawrzynowicz Michał, Gorzelany Mateusz z OSP Jaromierz oraz Pikuła Dominik, Rutter Łukasz, Brudło Cezary z OSP Stara Tuchorza.
Mimo iż pogoda była zmienna i trochę grymasiła to Zawody uznać można za udane i sprawnie przeprowadzone. Gospodarzem zawodów była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu, która zadbała o obsługę gastronomiczną zawodów oraz przygotowanie boiska.
Zawody rozegrano w konkurencji ćwiczenia bojowego, sztafety pożarniczej oraz musztry dla gr. "A". W Wyniku przeprowadzonych zawodów klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
Grupa I dziewcząt w wieku 12 - 15 lat:
>1 miejsce - OSP Żodyń
>2 miejsce - OSP Jaromierz
>3 miejsce - OSP Kopanica
Grupa I chłopców w wieku 12 - 15 lat:
>1 miejsce - OSP Stara Tuchorza
>2 miejsce - OSP Kopanica
>3 miejsce - OSP Boruja
Grupa IIA dziewcząt w wieku 16 - 18 lat:
>1 miejsce - OSP Jaromierz
>2 miejsce - OSP Karna
>3 miejsce - OSP Golßen
Grupa IIA chłopców w wieku 16 - 18 lat:
>1 miejsce - OSP Boruja
>2 miejsce - OSP Karna
>3 miejsce - OSP Jażyniec
Drużyny MDP dziewcząt, ćwiczące wg regulaminu CTIF:
>1 miejsce - OSP Chobienice
>2 miejsce - OSP Tuchorza
Drużyny MDP chłopców, ćwiczące wg regulaminu CTIF:
>1 miejsce - OSP Chobienice
>2 miejsce - OSP Tuchorza
Grupa "C" kobiet w wieku powyżej 18 lat:
>1 miejsce - OSP Boruja
>2 miejsce - OSP Kopanica
Grupa "A" mężczyzn w wieku powyżej 18 lat:
>1 miejsce - OSP Kopanica
>2 miejsce - OSP Siedlec
>3 miejsce - OSP Jaromierz
Grupa oldboyów, czyli mężczyzn powyżej 40 lat:
>1 miejsce - OSP Chobienice
>2 miejsce - OSP Karna
>3 miejsce - OSP Jaromierz

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg

Przekazanie samochodu - OSP Kopanica

16 kwietnia 2005 roku był bardzo ważnym dniem w historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopanicy. Wtedy właśnie odbyło się uroczyste przekazanie i wprowadzenie do podziału bojowego nowego samochodu ratownictwa technicznego marki Ford Transit. Samochód został zakupiony już w grudniu ubiegłego roku, jednak aby należycie spełniał swe zadanie musiał być przystosowany do udziału w zdarzeniach. Posiadanie przez tę jednostkę samochodu ratownictwa technicznego jest szczególnie uzasadnione, ze względu na bliskość bardzo ruchliwej drogi krajowej. Jednak podczas tej uroczystości wszyscy życzyli strażakom z Kopanicy wyjazdów nowym samochodem tylko na ćwiczenia, a jak najmniej do zdarzeń.
Cała uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem strażackim. Zgodnie z zasadami liturgii samochód został poświęcony przez Kapelana. Ochrzczono go szampanem i słowami "Z woli ludu strażackiego, nadaję Ci imię "FLORIAN", działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię KOPANICA na całą okolicę". Podczas symbolicznego przekazania kluczyków i dokumentów strażacy zobowiązali się należycie dbać o samochód, a następnie przeprowadzili próbę techniczną pojazdu.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili znakomici goście związani z działalnością przeciwpożarową na szczeblu gminy i powiatu, m. in. Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Stanisław Piosik, Starosta Powiatu Wolsztyńskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Ryszard Kurp, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Kazimierz Wojciski, Wójt Gminy Siedlec Adam Cukier, a także przedstawiciele władz samorządowych i sponsorzy, którzy przyczynili się do zakupu pojazdu oraz przystosowania go do działań bojowych.

Samoobrona w Ochotniczej Straży Pożarnej
W Tuchorzy odbyło się szkolenie dla członkiń Kobiecej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy oraz innych chętnych dziewcząt pod hasłem "Sposoby zachowań i metody samoobrony".
Szkolenie zorganizował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy a bezpośredni nadzór nad organizacją objął z-ca naczelnika dh Wojciech Piosik, który m.in. opiekował się
i przygotowywał drużynę kobiecą do różnego rodzaju zawodów m.in. sikawek konnych, w których jednostka co roku bierze udział. Zajęcia odbywają się w Sali Wielskiej udostępnionej przez Radę Sołecką w Tuchorzy.
W szkoleniu uczestniczyło kilkanaście dziewcząt, w różnym wieku. Cykl zajęć obejmował serię spotkań. To czy w dalszym ciągu dziewczyny będą doskonaliły techniki samoobrony zależy od nich samych oraz od dalszych działań Zarządu OSP w Tuchorzy.
Ćwiczenia i techniki samoobrony prezentował instruktor JUJITSU Jacek Kolesiński I DAN. Na sali okazało się, że wyćwiczenie podstawowych technik obronnych w przypadku zaatakowania przez napastnika, nie jest takie trudne. W czasie napaści i zagrożenia strach i adrenalina mogą być sprzymierzeńcem jeśli się go opanuje i umiejętnie wykorzysta Pod względem bezpieczeństwa kobiet w miejscach publicznych na terenie miejscowości statystyki są optymistyczne. Bardzo rzadko dochodzi do tego typu zdarzeń. Nie powinno to jednak uspokajać, a takie szkolenie jest m. in. po to, aby ten stan utrzymać jak również pozwala dziewczętom, które w okresie letnim startują w zawodach sportowo - pożarniczych jednostek OSP oraz zawodach sikawek konnych rozwijanie lub utrzymanie wysokiej kondycji fizycznej.
Jest to inicjatywa godna uwagi i polecenia innym opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ponieważ takie działania powodują, że młodzież czuje i widzi, że się o niej pamięta nie tylko przed zawodami, ale przez cały rok.


II Otwarte Zawody Sikawek Konnych Powiatu Wolsztyńskiego

W dniu 11 lipca w Grójcu Wielkim przeprowadzone zostały II Otwarte Zawody Sikawek Konnych Powiatu Wolsztyńskiego. W tym dniu do Grójca Wielkiego - niewielkiej miejscowości, malowniczo położonej wśród lasów i jezior zjechało i wystartowało 11 drużyn, w tym 8 męskich i 3 kobiece z następujących jednostek OSP:

 1. Nowawieś, gm. Przemęt
 2. Osłonin, gm. Przemęt, która wystawiła drużyny męską i kobiecą
 3. Przyprostynia , gm. Zbąszyń powiat nowotomyski, która wystawiła drużyny męską i kobiecą
 4. Tuchorza, gm. Siedlec, która wystawiła drużyny męską i kobiecą
 5. Jaromierz, gm. Siedlec
 6. Jażyniec, gm. Siedlec
 7. Chobienice, gm. Siedlec
 8. Grójec Wielki, gm. Siedlec

Organizatorami zawodów były Zarządy ZwOSP RP:

 • Powiatowy w Wolsztynie
 • Gminny w Siedlcu
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu Wielkim.

Honorowy patronat nad zawodami objął Poseł na Sejm RP - Pan Stanisław Piosik

Celem tych zawodów była popularyzacja wśród społeczeństwa tradycji i historii strażackiej poprzez prezentowanie sprawności zabytkowego sprzętu. Odbudowa, konserwacja i utrzymanie sikawek konnych i sprzętu w sprawności technicznej oraz kształtowanie, szczególnie pośród młodszego pokolenia, postaw społeczno-organizatorskich.

Było to wielkie święto sikawek konnych, przygotowane przede wszystkim przez strażaków, ale również i mieszkańców Grójca Wielkiego, który w swojej kategorii w roku 2003 zwyciężył w konkursie "Piękna Wieś", organizowanym przez Urząd Gminy w Siedlcu. Wspaniale przygotowany teren, na którym odbyły sie zawody, doskonała oprawa, koncerty, pokazy umiejętności stażaków i możliwośći sprzętu strażackiego spowodowały, że mimo przelotnego deszczu kibice, miłośnicy sikawek konnych nie mieli czasu na nudę i miło spędzili niedzielne popołudnie.

Imprezę rozpoczęto defiladą drużyn i sikawek konnych, na czele której grała Powiatowa Orkiestra Dęta a pododziały prowadził sam Św.Florian. Najczęściej spotykanym wizerunkiem Św. Floriana jest, młodzieniec w stroju rzymskiego legionisty wylewający wodę ze skopka na płonący dom. I właśnie młodzienic w takim stroju był ozdobą tych zawodów. Za nim defilował zastęp strażaków z historycznym sprzetem jakim przed laty gaszono pożary.

Wg. "Żywotów Świętych" Św. Florian żył w końcu III wieku w prowincji Ufer Noricum [Austria] za panowania cesarzy Dioklecjana [245 - 316 n.e.] i Maksymiliana [235 - 238 n.e.]. Urodził się około 190 roku w Dolnej Austrii. W młodości poświęcił się służbie wojskowej i doszedł do stopnia dowódcy oddziału. W tym czasie bardzo dręczono i prześladowano chrześcijan. Szczególnym okrucieństwem wykazywał się namiestnik norycki Akvilinus, który w ogrodzie Laureakum uwięził 40 chrześcijan. Im to z pomocą pospieszył Św. Florian. Postanowił dodać otuchy chrześcijanom i udowodnić, że za tę wiarę należy poświęcić wszystko, nawet własne życie. Wówczas nie do pomyślenia było, aby dowódca oddziału, wysoko ceniony żołnierz mógł być wyznawcą religii chrześcijańskiej i stawiać opór rozkazom cesarskim. Początkowo Akvilinus starał się odwieść Floriana od wyznawania chrześcijaństwa i zmusić go do złożenia ofiary bogom pogańskim. Kiedy Florian odmówił, został skatowany do nieprzytomności, a kiedy i to nie pomogło kazano go biczować, a potem ostrymi, zakrzywionymi żelaznymi kolcami szarpano jego ciało. Florian znosił te katusze mężnie, pozostał wierny swojej wierze, cały czas modląc się. Następnie przywiązano mu młyński kamień do szyi i zrzucono z mostu do rzeki Enns - stało się to 4 maja 230 roku. I oto kat, który strącił Floriana do rzeki nagle oślepł, a wzburzona rzeka umieściła zwłoki męczennika na wystającym kamieniu nadbrzeżnym, gdzie osłaniał go skrzydłami rozpiętymi w kształcie krzyża olbrzymi orzeł.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja łączna w konkurencji tor przeszkód i ćwiczenie bojowe  w kategorii kobiet:

I miejsce - OSP Osłonin
II miejsce - OSP Tuchorza
III miejsce - OSP Przyprostynia

Klasyfikacja łączna w konkurencji tor przeszkód i ćwiczenie bojowe w kategorii mężczyzn:

I miejsce - OSP Nowawieś
II miejsce - OSP Przyprostynia
III miejsce - OSP Jaromierz
IV miejsce - OSP Grójec Wielki
V miejsce - OSP Osłonin
VI miejsce - OSP Tuchorza
VII miejsce - OSP Jażyniec
VIII miejsce - OSP Chobienice

Wyróżnienie za walory historyczne i estetyczne otrzymała sikawka i strażacy z OSP Tuchorza, gm. Siedlec.

W trakcie zawodów można było podziwiać samochód gaśniczy Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego PLL w Babimoście, a także popływać łodzią napędzaną silnikiem, która znajduje się na wyposażeniu jednostki OSP Grójec Wielki. Nie sposób opisać wszystkich atrakcji jakie zostały przygotowane, to trzeba było zobaczyć i przeżyć.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody sikawek konnych z tak piękna oprawą, doskonale zorganizowane mogły się odbyć należą się podziękowania i chwała.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - Dariusz Ziomko

Zawody przebiegały wg konkurencji, których opis znajdziecie tutaj

Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu wolsztyńskiego

W dniu 13 czerwca br. na boisku w Tuchorzy na terenie gminy Siedlec odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu wolsztyńskiego. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wolsztynie przy współpracy Starostwa Wolsztyńskiego i samorządów gminnych. Znaczący wkład w przygotowanie zawodów oraz ich sprawny przebieg wnieśli strażacy z OSP Tuchorza, którzy przygotowali plac do konkurencji, obsługiwali parkingi, organizowali nagłośnienie.

Zawody rozegrano wg dwóch regulaminów:

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. CTIF , w którym startowały dziewczęta i chłopcy w wieku 12 - 16 lat

Komendanta Głównego PSP i Zarządu Głównego ZOSP RP z 2000 roku, w których startowały kobiece i męskie drużyny w wieku powyżej 18 lat. Komisję sędziowską zawodów stanowili strażacy z Komend Powiatowych PSP w Kościanie, Grodzisku Wlkp., Nowym Tomyślu i Wolsztynie oraz druhowie z jednostek OSP z Obry i Kaszczoru.

Klasyfikacja końcowa przestawia się następująco:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt wg CTIF

 • 1 miejsce OSP Barchlin
 • 2 miejsce OSP Radomierz
 • 3 miejsce OSP Tłoki
 • 4 miejsce OSP Solec
 • 5 miejsce OSP Poświetno
 • 6 miejsce OSP Chobienice, gm. Siedlec
 • 7 miejsce OSP Wroniawy
 • 8 miejsce OSP Obra
 • 9 miejsce OSP Tuchorza, gm. Siedlec

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców wg CTIF

 • 1 miejsce OSP Tłoki
 • 2 miejsce OSP Solec
 • 3 miejsce OSP Świętno
 • 4 miejsce OSP Siekowo
 • 5 miejsce OSP Barchlin
 • 6 miejsce OSP Radomierz
 • 7 miejsce OSP Obra
 • 8 miejsce OSP Chobienice, gm. Siedlec
 • 9 miejsce OSP Tuchorza, gm. Siedlec

Grupa "C" Kobiet

 • 1 miejsce OSP Barchlin
 • 2 miejsce OSP Kopanica, gm. Siedlec
 • 3 miejsce OSP Siekowo
 • 4 miejsce OSP Tuchorza, gm. Siedlec
 • 5 miejsce OSP Kluczewo
 • 6 miejsce OSP Karna, gm. Siedlec
 • 7 miejsce OSP Jaromierz, gm. Siedlec
Grupa "A" Mężczyzn
 • 1 miejsce OSP Kopanica, gm. Siedlec
 • 2 miejsce OSP Tłoki
 • 3 miejsce OSP Przemęt
 • 4 miejsce OSP Świętno
 • 5 miejsce OSP Nowa Wieś
 • 6 miejsce OSP Kębłowo
 • 7 miejsce OSP Wąchabno, gm. Siedlec
 • 8 miejsce OSP Tuchorza, gm. Siedlec
 • 9 miejsce OSP Reklin, gm. Siedlec
 • 10 miejsce OSP Kluczewo

Podsumowanie miesiąca zdrowia w Zespole Szkół w Chobienicach

W dniu 27 maja br., odbyło się podsumowanie miesiąca zdrowia dla dzieci ze szkoły w Chobienicach. Odbył się apel, na którym młodzież zaprezentowała i przypomniała cały zakres działań jakie podejmowała wraz z nauczycielami i instytucjami w tym okresie, w celu podkreślenia znaczenia zdrowia w życiu człowieka tj.:

 • dbania o higienę własnego ciała,
 • o czystość środowiska przyrodniczego,
 • własne bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy,
 • udzielania pierwszej pomocy.

Na apel ten, oprócz innych znamienitych gości, zostali również zaproszeni strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a strażacy przeszkoleni udzielania pomocy przedlekarskiej w warunkach pozaszpitalnych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, podczas wypadków drogowych i innych zdarzeń w przypadku braku na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pomocy medycznej, braku możliwości jej wykorzystania na miejscu zdarzenia, gdy dostęp do poszkodowanych jest możliwy tylko dla strażaków przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego lub gdy zdarzenie ma cechy nagłego zagrożenia z dużą liczbą poszkodowanych.

Jednostka wyposażona jest w specjalny samochód do ratownictwa drogowego SlRd Ford Transit. Aktualnie jest przystosowywany i wyposażany w odpowiedni sprzęt - nie pełni jeszcze służby w podziale bojowym, ale posiada już na wyposażeniu sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, który mogliśmy zaprezentować na krótkim pokazie procedury postępowania strażaków-ratowników w przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Pokaz sprzętu do ratownictwa przedmedycznego Pokaz torby ze środkami do udzielania pierwszej pomocy Nieostrożny kierowca... spowodował wypadek trzeba udzielić mu pierwszej pomocy
wydobyć z pojazdu unieruchomić głowę i odcinek szyjny kręgosłupa zabezpieczyć na desce przed nadmiernym ogrzaniem Samochód ratownictwa drogowego OSP Chobienice

Ewakuacja ucznów i nauczycieli Zespołu Szkół w Kopanicy

Na podstwawie § 13. 1. rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) dyrektor szkoły powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, powinien przy tym powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Ćwiczenia ewakuacyjne należy przeprowadzać w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba uczniów i personelu.

W dniu 19 maja br., około godz. 1030 w czasie trwania zajęć rozlega się alarmowy dźwięk dzwonka będący hasłem do rozpoczęcia ewakuacji z uwagi na zagrożenie jakie stwarza pożar, który powstał na zapleczu sali lekcyjnej na pietrze. Od momentu ogłoszenia alarmu na terenie obiektu podjmowane są działania, których nadrzędnym celem jest ochrona życia i zdrowia uczniów.

Taki był scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych zorganizowanych przez Dyrektora przy współudziale jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopanicy i przeprowadzonych w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy, połączonych z pokazem /instruktażem/ gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego dla nauczycieli. Nauczyciele z Panem dyrektorem na czele mieli możliwość praktycznego użycia gaśnicy do ugaszenia kontrolowanego pożaru cieczy palnej, uczniowie natomiast obserwowali swoich wychowawców w akcji. Nauczyciele przypomnieli sobie również i przećwiczyli procedurę postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu w szkole. To na nich spoczywa obowiązek bezpiecznej ewakuacji uczniów klasy, w której prowadzą zajęcia.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ma na celu ocenę przygotowania obiektu i personelu szkoły do sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Ćwiczenia obserwował mł. kpt. Tomasz Maciejewski z Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, którego zadaniem była ocena ich przebiegu.

Wnioski podsumowujące ćwiczenia, obejmowały :

 • ocenę drożności i równomierności rozłożenia natężenia strumieni ludzi na głównych drogach ewakuacyjnych, zasięg słyszalności środków użytych do ogłaszania alarmu, ocenę skuteczności ogłaszanego alarmu, ocenę stanu zadziałania wszystkich związanych z ćwiczeniem urządzeń technicznych,
 • wszystkie zauważone nieprawidłowości, jeżeli takie wystąpiły,
 • zamierzenia, które należy przedsięwziąć, aby wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości, a tym samym poprawić warunki ewakuacji i bezpieczeństwa uczniów tej szkoły.

Komendant Gminny
Dariusz Ziomko


Alarmowo dojechali
na miejsce zdarzenia

Ruszyli do działań

Sprawdzili pomieszczenie,
w którym powstał pożar

Miejsce zbiórki po ewakuacji

Instruktaż obsługi gaśnicy
i gaszenia pożaru w zarodku

Nauczyciel w-fu w akcji...

...i również pan dyrektor

APEL STRAŻAKÓW O ROZWAGĘ - wnioski po pożarze w Siedlcu

Gdy zima chyli się ku końcowi i promienie słoneczne topią połacie śniegu zalęgające na polach, łąkach, w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby. Przyroda budzi się z zimowego letargu do życia. Dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku - jesteśmy pełni energii, chwytamy powietrze w płuca i optymistycznie, z uśmiechem na twarzach, obserwujemy otaczający nas świat, delektując się jego pięknem. Na tablicach ogłoszeń ukażą się zarządzenia władz terenowych o czynieniu tzw. porządków wiosennych. Rolnicy, właściciele posesji i wytyczone służby miejskie przystąpią do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrębie obejść domowych, w parkach, ze skwerków oraz poboczy dróg i ulic.

Utrzymywanie w czystości środowiska, w którym żyjemy, to nasz obowiązek. I tak być powinno nawet bez specjalnych zarządzeń. Niestety, dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach stał się ogień.

Jak Polska długa i szeroka, nad ogródkami, drogami i polami zaczną unosić się kłęby dymu, dając świadectwo umiłowania ludzi do porządków. Ludzi zapominających lub nieświadomych faktu, że wystarczy słaby wiatr, aby ogień wymknął się spod kontroli, a co za tym idzie - bardzo szybko rozprzestrzenił się i przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar. Wówczas rzeczona niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność powodują, iż giną ludzie oraz zwierzęta: płoną pobliskie lasy, zabudowania mieszkalne, gospodarcze i altanki na ogródkach działkowych.

Widmo pożarów jest tuż, tuż. Wspólnie róbmy wszystko co możliwe, aby zażegnać zagrożenie. Róbmy wszystko, aby przedwiośnie i wiosna były zielone, kwitnące, aby śpiew skowronków radował nasze serca. W szeregach ludzi dobrej woli, popierających ten program - zmierzający do wyeliminowania groźnego zjawiska wypalania traw - nie powinno zabraknąć strażaków, leśników, duchownych (świat roślin to jedno z najwspanialszych dzieł Stwórcy), członków różnych organizacji ekologicznych, członków LOP-u, Harcerstwa, nauczycieli i młodzieży wszelkich typów szkół (podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i zawodowych), studentów, pracowników placówek naukowych, pracowników administracji państwowej i terenowej. Jednak szczególną rolę mogą tu odegrać środki masowego przekazu - prasa, radio i telewizja, Internet. Mówmy na te tematy w domu, wśród bliskich, w swoich środowiskach.

Aby walka z tym groźnym zjawiskiem była skuteczna, "wypalacze" muszą się znaleźć pod presją szeroko pojętej opinii publicznej. Ich czyny muszą być szkalowane przede wszystkim przez współmieszkańców.

Zapraszamy do wspólnej walki ale i kontroli nad wypalaniem traw i pozostałości roślinnych w ramach wiosennych porządków!

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Wolsztyn - 2004

W dniu 25 lutego 2004 roku odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnicze, Wolsztyn - 2004.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji przeciwpożarowej

W turnieju młodzież zmagała się w dwóch grupach:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
 • II grupa - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

Przebieg elimnacji:

W wynku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I

 1. miejsce - Piotr Piosik gm. Siedlec
 2. miejsce - Karolina Skrzypczak gm. Siedlec
 3. miejsce - Agnieszka Rozynek gm. Wolsztyn
 4. miejsce - Magdalena Nyga i Szewczyk Mateusz gm. Siedlec

Grupa II

 1. miejsce - Szymon Stasik gm. Siedlec
 2. miejsce - Przemysław Półrolnik gm. Siedlec
 3. miejsce - Paweł Wojtkowiak gm. Siedlec
 4. miejsce - Arkadiusz Szakoła gm. Wolsztyn
 5. miejsce - Michał Śmiałek gm. Wolsztyn

Finaliści eliminacji powiatowych zakwalifikowali się do turnieju wojewódzkiego który odbędzie się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaiu.

Przekazanie samochodu dla OSP Chobienice

W dniu 10 lutego 2004 r. Na Rynku w Wolsztynie odbyło się uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych dla JRG PSP w Wolsztynie oraz jednostek OSP z terenu powiatu

Uroczystego przekazania dokonali:

 1. Pan Andrzej Nowakowski - Wojewoda Wielkopolski
 2. nadbryg. Ryszard Kamiński - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 3. Kazimierz Kościelny V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 4. Dominik Ludwiczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 5. Dh Andrzej Jankowski - Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu
 6. Kajetan Pakosz - Dyrektor Inspektoratu PZU S.A. w Wolsztynie
 7. Ryszard Kurp - Starosta Wolsztyński
 8. Andrzej Rogozinski - Burmistrz Miasta Wolsztyna
 9. Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemet
 10. Adam Cukier - Wójt Gminy Siedlec

Ochotnicza Straż Pożarna w Chobienicach otrzymała lekki samochód ratownictwa drogowego na podwoziu Forda Transita o wartości 100 tys zł - bez wyposażenia. Zakup realizowany przez Zarząd Główny Związku OSP RP z dotacją 40 tys. zł. oraz samorządu gminnego w Siedlcu 53 tys.zł. i pozostała kwota pochodziła od naszych od sponsorów - Nadleśnictwa Wolsztyn, Zakładów Mięsnych RES w Siedlcu, Gospodarstwa Rolnego "Jazdon" s.c, Zakładu Handlowo-Usługowego "KEKBEL" w Belęcinie.

Strona główna OSP gora01.GIF (869 bytes) góra