Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Koła Gospodyń Wiejskich Ludowe Zespoły Sportowe

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Kopanica
OSP Tuchorza
OSP Stara Tuchorza
OSP Siedlec
OSP Grójec Wielki


Drużyna z OSP KopanicaRemiza strażacka w Kopanicy
foto: G. Tomiak


Samochód GCBA OSP Kopanica


GCBA OSP Kopanica podczas działańPrzekazanie samochodu


Uroczystość przekazania


Przy samochodzie

Historia jednostki

Jednostka OSP w Kopanicy w oparciu o posiadaną dokumentacje oraz relacje strażaków powstała w 1922 roku.

Dokumentację tą stanowią:

 • kronika jednostki
 • księgi protokołów
 • złota księga jednostki.

Z czasów wcześniejszych nie zachowały się żadne dokumenty, które świadczyłyby o zorganizowanej działalności przeciwpożarowej. O tym jednak, że przed 1922 rokiem istniała już zorganizowana służba mogą świadczyć eksponaty z przełomu XIX i XX wieku. Z tych czasów zachowały się bowiem dwa bosaki wykonane ręcznie przez kowala, przypuszczalnie z Kopanicy, na których wykute były daty 1845 i 1849. W pierwszych latach XX wieku miejscowość Kopanica otrzymała sikawkę konną, ręczną, czterokołową, która w latach 1910-1920 przechowywana była w szopie w podwórzu Magistratu a później przebywała w Wąchabnie.

Zorganizowana działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopanicy datuje się jednak od 1922 roku kiedy to pierwszym naczelnikiem OSP został Jan Cichy, który funkcję tą pełnił 10 lat. W czasie II wojny światowej działalność jednostki była zawieszona w okresie tym część sprzetu strażackiego zaginęła lub została zniszczona.

Po wyzwoleniu tj. 6 grudnia 1945 roku jednostka wznowiła swoja działalność. Prezesem został Alfons Fabiś, naczelnikiem (komendantem) Jan Sierszuła. W roku 1946 ówczesny Wójt Gminy Franciszek Rapicki zakupił na potrzeby jednostki motopompę "DKW".

W roku 1951 następuję dalsze usprzętowienie jednostki ale i zostaje zorganizowana pierwsza żeńska drużyna pożarnicza (dziewczęta w wieku 18-20 lat) a jaj założycielem była naczelnik Wiktor Kaczmarek. Nowa remiza strażacka w miejsce szopy w której przechowywano sikawkę powstała w 1959 roku a jej oddanie do użytku nastąpiło 5 lipca.

Pierwszy wóz bojowy jednostka otrzymała w 1960 roku w sierpniu. Był to samochód marki "Doge" a w 1966

z Komendy Powiatowej w Wolsztynie wóz bojowy marki Bedford.

W 1973 roku na wniosek ówczesnego naczelnika Bronisława Nawracały Walne Zebranie członków podejmuje decyzje o rozbudowie remizy w czynie społecznym. Oddanie do użytku zaplanowano na 1977 rok na 55-lecie jednostki.

Była to pierwsza w dziejach jednostki OSP w Kopanicy tak duża uroczystość. W roku 1978 jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo. Kolejna inicjatywa społeczna powstała w 1980 roku - strażakom zamarzyła się sala. Pomimo niedużego zainteresowania Zarząd jednostki postanowił własnymi siłami rozpocząć budowę. Ukończono ją w 1984 roku oddając do użytku "Dom Strażaka", który powstał dzięki entuzjazmowi i zapałowi strażaków którzy pociągnęli za sobą społeczeństwo i udało się zrealizować plany.

W roku 1986 ciekawym wydarzeniem w historii jednostki była wizyta strażaków z Kuby połączona z ćwiczeniami na obszarach leśnych, w których udział brał samolot gaśniczy z Wymiarek. Ćwiczenia odbyły się w okolicach jeziora Kopanickiego.

Nowy rozdział w historii kopanickiej Ochotniczej Straży Pożarnej - która jest tworzona do dziś - otworzył druh Zdzisław Hałuszczak, który w 1994 roku został Prezesem. W roku 1995 jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co świadczy o poziomie wyszkolenia i wyposażenia tej jednostki, na którą pracowali poprzednicy druha Prezesa. Jednostka wyróżnia się na zawodach sportowo-pożarniczych i podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Swoje sukcesy jednostka opiera na pracy z młodzieżą. To młodzi strażacy budują siłę tej jednostki a oparciem i autorytetem dla nich są doświadczeni starsi druhowie. W dalszym ciągu, z uwagi na funkcjonowanie jednostki w KSRG jest ona wyposażana w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt.

Kadencja druha prezesa ale i obecnego Zarządu przebiega również w duchu poprawy warunków funkcjonowania jednostki. Podobnie jak poprzednicy strażacy z jednostki OSP Kopanica doprowadzają do kolejnej rozbudowy obiektu, w którym mieści się remiza strażacka.

5 maja 2002 roku w dniu obchodów 80-lecia jednostki, wręczenia nowego sztandaru zostaje oddana do użytku świetlica z zapleczem socjalnym. Otwarcia jej dokonali Prezes Zarządu Gminnego Zw.OSP RP w Siedlcu i jednocześnie poseł na Sejm dh Stanisław Piosik wraz Wójtem Gminy Siedlec Adamem Cukierem.

Skład Zarządu:

 • Prezes: Zdzisław Hałuszczak
 • I v-ce prezes (naczelnik) : Konrad Kaczmarek
 • II v-ce prezes: Marian Szewczyk
 • z-ca naczelnika: Artur Hałuszczak
 • sekretarz: Leszek Majer
 • skarbnik: Marian Abraś
 • członek zarządu: Grzegorz Pośpiech

Nowy Samochód Ratownictwa Drogowego w OSP Kopanica

W dniu 21 grudnia br., do jednostki OSP w Kopaniny został przyprowadzony nowy samochód ratownictwa drogowego SLRd Ford Transit. Przedstawiciele jednostki w osobach Prezesa, Naczelnika, kierowcy oraz komendanta gminnego odebrali samochód z Kielc, z fabryki firmy Stolarczyk. Samochód będzie służył do ratowania ludzi z wypadków drogowych. Wyposażony jest w fabrycznie wmontowaną wyciągarkę oraz urządzenie wysokociśnieniowe do gaszenia pożarów pojazdów lub usuwania plam oleju z jezdni. Reszta wyposażenia m.in. nożyce hydrauliczne, które znajdą się na tym samochodzie są już w posiadaniu strażaków wymagają jednak zamocowania i przystosowania do bezpiecznego przewożenia tego sprzętu.

Wyposażenie jednostki w samochody pożarnicze:
 • Samochód gaśniczy marki Jelcz GCBA 5/32
 • Samochód ratowniczy marki Lublin SlRt

Strona główna OSP gora01.GIF (869 bytes) góra