Informacja o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
2010-05-14

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SIEDLEC
z dnia 11 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn.zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Nr
obwodu głosowania

 
Granice obwodu
Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

 

 
1

 

 
SIEDLEC, NIEBORZA

 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 
2

 
JAROMIERZ, JAŻYNIEC, KIEŁKOWO, ŻODYŃ

 

 
Świetlica Wiejska
w Jaromierzu

 
3

 
KOPANICA, MAŁA WIEŚ, WĄCHABNO, WIELKA WIEŚ

 

 
Świetlica Wiejska
w Kopanicy

 
4

 
CHOBIENICE, GRÓJEC MAŁY, GRÓJEC WIELKI, WOJCIECHOWO

 

 
Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

 
5

 
BORUJA, MARIANKOWO, NOWA TUCHORZA, STARA TUCHORZA, TUCHORZA

 

 
Świetlica Wiejska
w Tuchorzy

 
6

 
BELĘCIN, GODZISZEWO, ZAKRZEWO

 

 
Świetlica Wiejska
w Belęcinie

 

 
7

 
KARNA, KIEŁPINY, REKLIN, REKLINEK

 

 
Świetlica Wiejska
w Reklinie

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010r. w godzinach od 600 do 2000. Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu od dnia 6 czerwca 2010r. w siedzibie urzędu gminy, w godzinach pracy urzędu. Składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisów wyborców w obwodzie nr 1 (Siedlec, Nieborza) do dnia 15 czerwca 2010r. Składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców do dnia 10 czerwca 2010r.

 

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14197166 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015