Ochrona P.poż
Wydarzenia i interwencje
XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
2016-04-12

W dniu 10 kwietnia 2016 roku w sali wiejskiej w Żodyniu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siedlcu. W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siedlec zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście:
- Dh Henryk Żok – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
- Dh Ryszard Kurp – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie,
- Dh Zbigniew Artwiński – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie.
- bryg. mgr inż. Sławomir Śnita – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie,
- Pan Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński,
- Pan Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec,
- Pani Krystyna Lewandowska – Skarbnik Gminy Siedlec,
- Pan Andrzej Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Gminy Siedlec.

Zjazd otworzył i powitał gości Prezes ustępującego Zarządu dh Stanisław Piosik. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Hieronima Birk, a sekretarzem dh Kamilę Wieczorek. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:
Prezes                 Maciej Tomalik
Wiceprezes             Janusz Kiciński
Wiceprezes             Waldemar Prządka
Sekretarz             Monika Młodystach
Skarbnik             Józef Mikulski
Członkowie prezydium     Łukasz Adam, Damian Zalisz, Dariusz Utrata, Artur Hałuszczak
Członkowie Zarządu    Jan Basinski, Krzysztof Dudziński, Leszek Fabiś, Dariusz Fornalkiewicz, Członek – Antoni Hirt, Sylwester Komenda, Danuta Ksiąg, Adam Kupś, Anna Lehmann, Arkadiusz Lewandowski, Ryszard Lewandowski, Józef Markiewicz, Marian Ososiński, Stanisław Piosik, Sebastian Prządka, Bogdan Raszke, Krzysztof Rutkowski, Piotr Tomys, Andrzej Wieczorek, Kamila Wieczorek, Krzysztof Woga, Marek Zalisz

Zjazd dokonał także wyboru pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:
1.    Przewodniczący –Zdzisław Kasprzak
2.    Wiceprzewodniczący – Stanisław Strażyński
3.    Sekretarz – Karolina Wojciechowska
4.    Członek – Andrzej Olejniczak
5.    Członek – Stanisław Leśnik

Ponadto dokonano wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu przyszłego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie, którymi są następujący druhowie:

Delegaci:
1.    Hieronim Birk
2.    Zdzisław Hałuszczak
3.    Piotr Kozica
4.    Arkadiusz Lewandowski
5.    Jan Mania
6.    Andrzej Wieczorek

Przedstawiciele:
1.    Krzysztof Dudziński
2.    Antoni Hirt
3.    Janusz Kiciński
4.    Waldemar Prządka
5.    Maciej Tomalik
6.    Andrzej Wieczorek

Miłym zaskoczeniem dla ustępującego Zarządu było wręczenie przez Prezesa i Wiceprezesa podziękowań, których treść była następująca:

„Nadeszła pora, by kadencję podsumować,
więc w imieniu Zarządu pragniemy podziękować
za należyte obowiązków wypełnianie,
włożony trud i zaangażowanie.
Składamy wysokie słowa uznania
za pomoc w realizacji każdego zadania.
Społeczna służba dla ochrony przeciwpożarowej
jest przykładem postawy wzorowej.
Życzymy w życiu osobistym pomyślności
oraz osiągnięć w codziennej działalności”.

Podziękowania otrzymali również Prezesi jednostek OSP, którzy zakończyli swoją działalność w jednostkach OSP oraz zaproszeni goście. Po wyczerpaniu porządku obrad XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu zakończono.


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14878717 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015