Aktualności
Warsztaty z Moderatorami
2017-02-15

Gmina Siedlec przystąpiła do opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi dla 4 miejscowości: Siedlec, Jażyniec, Wąchano i Grójec Wielki przy udziale Moderatorów Odnowy Wsi. Pierwszy etap – wizja lokalna – odbył się w sobotę 4 lutego br., podczas której Moderatorzy dokonali objazdu, dokumentacji fotograficznej sołectw oraz przeprowadzili rozmowy z sołtysami i przedstawicielami sołectw. Kolejnym etapem są dwudniowe warsztaty. 14 lutego w godzinach popołudniowych w Sali wiejskiej w Grójcu Wielkim odbył się pierwszy dzień warsztatów, podczas których Sołtysi wraz z grupą mieszkańców wsi rozpoczęli praca nad tworzeniem strategii; oceniali walory swoich miejscowości, mocne i słabe strony sołectwa oraz szanse i zagrożenia. Nad przebiegiem prac czuwali Moderatorzy, którzy udzielali wsparcia mieszkańcom w wykreowaniu wizji wsi oraz pomagali nabyć umiejętności przeprowadzania oceny zasobów jak i potencjału rozwojowego wsi, jakości i standardu życia w sołectwie. Dwudniowe pozwolą nakreślić wieloletnie i krótkoterminowe programy odnowy poszczególnych sołectw.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 13816626 online: 4
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015