XXXIII Sesja rady Gminy - Porządek obrad
2017-02-15

XXXIII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 – 2018
odbędzie się
21 lutego 2017 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 -ta
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.     Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Siedlec w latach 2015 – 2016.
7.    Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Gminy Siedlec za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
b.    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlec w roku 2016”,
c.    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Siedlec nieruchomości położonej w obrębie wsi Kiełpiny,
d.    zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w jedną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu,
e.    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
f.    włączenia Publicznego Przedszkola w Jażyńcu z siedziba Jażyniec 2 do Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Kopanicy z siedzibą Kopanica ul. Szkolna 2,
g.    utworzenia Zespołu Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy,
h.    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlec,
i.    diet dla radnych Rady Gminy Siedlec,
j.    ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Siedlec.
9. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 13806379 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015