Aktualności
Zgoda na powiadomienia SMS i e-mail dot. zobowiązań podatkowych
2017-02-17

Wójt Gminy Siedlec informuje, że planuje wprowadzić system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

Każda osoba, która WYRAZI ZGODĘ na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego bądź e-mail w bazie Urzędu Gminy w Siedlcu będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe:

1. Przypominajace o terminie płatności (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu),

2. W przypadku występienia zaległości (w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms, e-mail), to uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zachęcam do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu, adresu e-mail do celów podatku nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Oświadczenie – formularz zgody otrzymają Państwo wraz z decyzją – wymiarem podatków lokalnych za 2017 r. Po wypełnieniu oświadczenie można złożyć:

1. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17 w godzinach jego pracy,

2. Przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP,

3. Formularz zgody można pobrać również z naszej strony internetowej www.siedlec.pl.

BIP – po lewej stronie w zakładce „Sprawy do załatwienia” (podatki i opłaty).

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej funkcjonalności.


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 13816629 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015