Aktualności
XXXVIII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2017-08-25

XXXVIII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 – 2018
odbędzie się
5 września 2017r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Informacja w sprawie :
a) przeprowadzenia bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla seniorów w gminie Siedlec,
b) stanu wdrożenia reformy oświaty w placówkach oświatowych w gminie Siedlec.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026,
c)    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Siedlec,
d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kiełpiny-Powodowo.
8.    Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14080685 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015