Aktualności
XXXIX Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad
2017-09-27

XXXIX sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 - 2018
odbędzie się
3 października 2017 r. o godz.14-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
b.    wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
c.    przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu,
d.    zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o w Siedlcu na lata 2017 – 2021,
e.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec.
8. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14385669 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015