Aktualności
XLII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2017-12-11

XLII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 - 2018
odbędzie sie
19 grudnia 2017 r. o godz.14 - tej w Sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Siedlec
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026.
8.    Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2018 rok,
c)    odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu w sprawie projektu budżetu na 2018 rok,
d)    dyskusja nad projektem budżetu,
e)    głosowanie uchwały.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na bezczynność Wójta Gminy Siedlec.
10.    Wolne głosy i wnioski.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14522172 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015