Aktualności
Spotkanie przedstawicieli klubów sportowych z terenu gminy Siedlec
2018-02-07

W dniu 06.02.2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Siedlec odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie z przedstawicielami wszystkich klubów sportowych spełniających warunki do otrzymania dotacji na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:
1.    Kryteria podziału środków w 2018 roku;
2.    Niezbędne dokumenty uprawniające do otrzymania dotacji;
3.    Przyczyny skutkujące zawieszeniem bądź całkowitym wstrzymaniem dotacji;
4.    Podział dotacji w 2018 roku;
5.    Wysokość środków na utrzymanie boisk w 2018 roku;
6.    Informacja o planach utworzenia gminnej Rady Sportu.

Jednak najważniejszym punktem spotkania było podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” pomiędzy gminą Siedlec reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jacka Kolesińskiego oraz Skarbnika Gminy Panią Krystyną Lewandowską, a Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Wolsztynie reprezentowanym przez Krzysztofa Piaska – Przewodniczącego Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS i Mieczysława Orlikowskiego – Skarbnika Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14881589 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015