Aktualności
99 rocznica Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec
2018-02-14

W piątek, 9 lutego br. w Siedlcu odbyła się uroczystość poświęcona 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną przez siedleckiego proboszcza ks. Dariusza Walkowiaka oraz o. Józefa Wcisło – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Następnie uczestnicy uroczystości udali się, prowadzeni przez licznie przybyłe poczty sztandarowe, pod pomnik poświęcony pamięci Powstańców Wielkopolskich, gdzie oddano hołd Powstańcom i złożono wiązanki kwiatów.

    Kolejna cześć uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Dyrektor GOK-u pani Agnieszka Kędziora w imieniu organizatorów, tj. wójta Gminy Siedlec – pana Jacka Kolesińskiego, dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach – pana Andrzeja Wieczorka, prezesa siedleckiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – pana Dariusza Poszwińskiego oraz własnym powitała przybyłych gości. W tegorocznych obchodach uczestniczyli: poseł na Sejm RP – pan Jakub Rutnicki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – pan Maciej Sytek, zastępca dyrektora delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Lesznie – pan Karol Skowronek. Posła na Sejm RP – pana Killiona Munyamę reprezentował pan Filip Szymczak, a posła pana Błażeja Pardę – pani Katarzyna Luch. Wśród gości był pan Andrzej Wita – przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatowi, burmistrz Wolsztyna pan Wojciech Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Adamczak, wójt Przemętu – pani Dorota Gorzelniak, burmistrz Kargowej i jednocześnie Starosta Regionu Kozła – pan Jerzy Fabiś. W uroczystościach udział wzięli radni Rady Gminy Siedlec, z panem Andrzejem Kaźmierczakiem – przewodniczącym Rady na czele. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował kpt. Michał Kurowski. Obecna była pani Eleonora Rybarczyk – prezes siedleckiego Banku Spółdzielczego, a także pan Antoni Fornalski – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości z prezesem panem Maciejem Myczką, a także Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, w strojach historycznych. Ponadto poczty sztandarowe wystawiła Rada Gminy Siedlec, Bank Spółdzielczy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Szkoła Podstawowa w Siedlcu, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach, Zarząd Gminny ZOSP RP w Siedlcu i poszczególne jednostki OSP. Wśród uczestników uroczystości gościliśmy również dyrektorów szkół wraz z nauczycielami i uczniami, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, mieszkańców.

    Program artystyczny przygotowali i przedstawili uczniowie ze szkoły w Chobienicach, którzy przybliżyli tematykę powstańczą jak również sylwetkę patrona szkoły – Ignacego Mielżyńskiego.

    W swoim przemówieniu, wójt pan Jacek Kolesińcki nawiązywał wielokrotnie do rodu Mielżyńskich, podkreślając ich zasługi. Mówił też o roli rozumu i pracy, które były równie istotne co przelewana krew. Do znaczenia organizacji, ekonomii, pracy jako elementów wzmacniających polskie społeczeństwo nawiązali poseł pan Jakub Rutnicki i wicemarszałek pan Maciej Sytek. Kwestie te, zwłaszcza przywiązanie do ziemi, pracy, tradycji, religii poruszył również przewodniczący Rady Powiatu – pan Andrzej Wita. Słowa skierowane do uczestników uroczystości odczytali także przedstawiciele posłów, pani Katarzyna Luch oraz pan Filip Szymczak.

    Dużym zaskoczeniem dla pana Dariusza Poszwińskiego, niestrudzonego propagatora historii Powstania na terenie naszej gminy, było przyznanie mu Krzyża Pamiątkowego dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. To wyjątkowe wyróżnienie odebrał z rąk wójta pana Jacka Kolesińskiego oraz pana Macieja Myczki.

    Rocznicowym obchodom towarzyszył Tydzień Powstania Wielkopolskiego – nowa inicjatywa koordynowana przez Gminny Ośrodek Kultury, mająca na celu krzewienie wiedzy o Powstaniu w pięciu szkołach naszej Gminy. Był to cykl spotkań, podczas których przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przedstawiali żywą lekcję historii, prezentując m.in. umundurowanie, broń, zaopatrzenie medyczne. Pan Dariusz Poszwiński przybliżał fakty z dziejów Powstania, które miały miejsce na naszych terenach, a Tuchorzacy zaprezentowali mini-koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych. Całość dopełniły programy artystyczne poszczególnych szkół oraz wspólne złożenie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci. Podczas piątkowej akademii w GOK-u wręczono podziękowania wszystkim zaangażowanym w ten projekt – dyrektorom szkół, Stowarzyszeniu Miłośników Historii Wojskowości, panu Dariuszowi Poszwińskiemu oraz Tuchorzakom.

    Z okazji rocznicowych obchodów ogłoszono dwa konkursy o tematyce Powstania Wielkopolskiego – literacki oraz plastyczny. Rada Artystyczna w składzie pan Szymon Ptak – nauczyciel historii z Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, pan Dariusz Poszwiński – prezes koła TPPW oraz pani Rozalia Kaczmarek – lokalna dziennikarka, miała trudne zadanie wyłonienia zwycięskich prac spośród wielu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy. Jak podkreślono podczas wręczania nagród laureatom – poziom prezentowany przez uczestników był naprawdę wysoki. Zestawienie wyników konkursów znajduje się w załącznikach do niniejszego tekstu.


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14881568 online: 4
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015