Aktualności
Zmiany w zgłaszaniu szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych
2018-04-09

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie Wójt Gminy Siedlec informuje, że od dnia 1 kwietnia wnioski o oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania należy zgłaszać do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Zgodnie z art. 46 ust. 4 w/w ustawy wniosek powinien zawierać w szczególności:
- imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania będzie dokonywał zespół składający się z:
- przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (sołtysa),
- przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego (Koła Łowieckiego),
- właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W celu ułatwienia zgłoszenia szkód łowieckich poniżej załączamy wzór wniosku, który zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w ustawie.

pliki do pobrania:
- Wniosek
Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14862725 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015