Aktualności
XLVII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2018-04-11

XLVII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 – 2018
odbędzie się
24 kwietnia 2018r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Siedlec

POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 -ta

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Siedlec.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Informacja z prac międzysesyjnych:

a.    Wójta Gminy Siedlec,

b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,

c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.

6.    „Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siedlec za 2017 rok :

a.    sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie,

b.    sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

7.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu Piękna Wieś Gminy Siedlec 2018.

9.    Wolne głosy i wnioski


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15138485 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015