Aktualności
Wspomnienie o Panu Antonim Beydze
2018-05-07

W sobotę, 5 maja br., w wieku 84 lat, zmarł pan Antoni Beyga, wieloletni pedagog, esperantysta i niestrudzony propagator esperanta.

    Pan Antoni Beyga urodził się w 1934 r. w Grodzisku Wielkopolskim. Po przedwczesnej śmierci ojca, jako młody chłopak, udał się do Zielonej Góry, gdzie pracował i jednocześnie kontynuował naukę. Zdał maturę z wyróżnieniem, a później uzyskał kwalifikacje pedagogiczne. Wkrótce przeniósł się wraz z żoną do Karnej, gdzie pełnił funkcję kierownika szkoły. Od 1970 r. pracował w szkole w Siedlcu jako nauczyciel matematyki, pełnił funkcję zastępcy oraz dyrektora tej placówki. Opiekował się spółdzielnia uczniowską, poświęcając wiele czasu i uwagi sprawom wychowawczym. Jako pedagog był zwolennikiem stosowania metod aktywizujących ucznia, a także stosowania w szerokim zakresie środków audiowizualnych. Dbał o wzbogacanie placówek w pomoce dydaktyczne.

    Na przełomie lat 60 i 70 XX wieku zetknął się z językiem esperanto, w którym zafascynowała go – jako matematyka – logika tego języka. Od tamtego czasu stał się wielkim zwolennikiem esperanta i niestrudzonym propagatorem idei esperanto. Dawało mu to możliwości poszerzania kontaktów międzyludzkich, jak również spotkań z uczniami różnego typu szkół. Było też powodem satysfakcji i dumy, kiedy to np. grupa przedszkolaków zaśpiewała paniom w Dniu Kobiet piosenkę z życzeniami w języku esperanto, albo też kiedy podczas przypadkowych spotkań, uczniowie pozdrawiali go w języku esperanto.

    Za długoletnią pracę w zawodzie nauczycielskim oraz aktywną pracę społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi. Pan Antoni Beyga był ponadto aktywnym członkiem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Współtworzył i redagował nasze siedleckie pismo „Gminne Wieści”.

    

Odszedł człowiek wyjątkowy, do końca pełen pasji i ciekawości świata, wysokiej kultury osobistej, zawsze życzliwy.

Cześć Jego Pamięci!

(Informacje zaczerpnięto z książki pani M. Stefan „Historia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu w latach 1945 – 1996”, Siedlec 2003, a także z wywiadu z panem Beygą przeprowadzonego przez panią Z. Mąkosę, a zamieszczonego w nr 4 (28) z 2017 r. „Podkoziołka”)


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15367215 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015