L Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad
2018-07-12

L sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2014 - 2018
Odbędzie się
17 lipca 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad L sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
c. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za 2017 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
b. zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec,
c. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Siedlec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
d. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlec,
e. usunięcia pomnika poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej,
f. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego ( dotyczącej odszkodowania za grunty przeznaczone na inwestycje drogowe),
g. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego ( dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinek Siedlec-Powodowo),,
h. nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kopanicy w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy,
i. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlec.
9. Wolne głosy, wnioski i informacje.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15009547 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015