Aktualności
Informacja - kontrole
2018-08-09

Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2018 r. na terenie Mariankowa zostanie przeprowadzona kontrola dotycząca pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zobowiązuje się właściciela nieruchomości do udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości poprzez okazywanie umowy i dowodu płacenia za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie umów zawartych z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami zapłaty za usługę za okres jednego roku.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15549503 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015