Aktualności
LI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2014 - 2018
2018-09-07

LI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2014 - 2018
odbędzie się
18 września 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień nt. ochotniczych form służby wojskowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 – 2026,
c.uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Siedlec,
d. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Kopanica,
e. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Żodyń,
f. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 i części dz. nr ewid. 378– w miejscowości Żodyń.,
g. zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tuchorza w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tuchorza,
h. zmiany uchwały Nr L/268/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec,
8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15256422 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015