Aktualności
LIII Sesja Rady Gminy Siedlec
2018-10-09

LIII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 – 2018 odbędzie się
16 października 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
b. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
c. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
d. zmiany Uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Siedlec,
e. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
f. określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
g. ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Siedlec.
8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15367452 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015