Aktualności
LIV sesja Rady Gminy Siedlec
2018-11-07
LIV sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2014 - 2018

odbędzie się 13 listopada 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu


Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Siedlec:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Siedlec.

4.Interpelacje i zapytania.

5.Informacja z prac międzysesyjnych:

a. Wójta Gminy Siedlec,

b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,

c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.

6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Siedlec za rok szkolny 2017/2018.

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych:

a. Wójta Gminy Siedlec,

b. Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 – 2026,

c. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

9. Wolne głosy, wnioski i informacje.Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15254607 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015