Aktualności
II Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2018-11-23

II sesję Rady Gminy Siedlec
kadencji 2018 - 2023
odbędzie się
27 listopada 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad I I sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Siedlec.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie informacji o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a. powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b. powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c. powołania składów osobowych i ustalenia zakresu działań stałych Komisji Rady Gminy Siedlec,
d. powołania przedstawicieli Gminy Siedlec w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra”,
e. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Wolne głosy i wnioski.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15367243 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015