Aktualności
Nieodpłatna pomoc prawna po zmianach
2019-01-04

W wyniku ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej upoważniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W powiecie wolsztyńskim, tak jak do tej pory, funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, natomiast drugi, prowadzony przez Fundację Honeste Vicere, współdzielony jest między Urząd Gminy Siedlec i Urząd Gminy Przemęt. Prawnicy dyżurują w Urzędzie Gminy Siedlec w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 9.00 – 13.00.

OSOBY UPRAWNIONE: osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (po wypełnieniu stosownego oświadczenia)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ZAKRESIE:
- poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym;
- sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W ZAKRESIE:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi możliwości i zakresu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Nieodpłatna pomoc prawna”, a także na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/  

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15551322 online: 7
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015