Informator
Firmy Naszej Gminy
VIII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2019-03-18

W dniu 26 marca 2019 roku o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Przyjęcie stanowisk w przedmiocie:
a. poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw - projektów KP Prawo i Sprawiedliwość i KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna,
b. obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolników,
c. oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
b. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Siedlec,
c. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kopanica – działki nr 262/1 i 262/2,
d. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
8. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15832978 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015