IX Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2019-05-21

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się IX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siedlec za 2018 rok:
a. sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie,
b. sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026,
c. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy     Siedlec dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec,
d. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlec oraz     ustalenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
e. ogłoszenia konkursu “Piękna Wieś Gminy Siedlec 2019”,
f. uznania skargi na działalność Wójta Gminy Siedlec za bezzasadną.
8. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15736866 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015