Aktualności
Komunikat ZM Obra
2019-07-09

Odpowiadając na liczne pytania mieszkańców związane z umieszczaniem odpadów budowlanych w pojemniku na odpady komunalne, informuje co następuje. Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" cyt. „ Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych w specjalnych pojemnikach, które następnie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” /teren oczyszczalni ścieków w Siedlcu/ . A zatem nie ma możliwości prawnej dopuszczającej umieszczania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w pojemniku na odpady komunalne zmieszane.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/57/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" z dnia 30 listopada 2017r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" (Dz. U. Woj. Wielkp. z 2017 r. poz. 8466.)


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16473782 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015