Aktualności
Zwrot podatku akcyzowego
2019-07-31

Wójt Gminy Siedlec informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Siedlec – pok. nr 6 od 1 sierpnia 2019 rok do 2 września 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1.    faktury VAT stanowiące dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 roku;
2.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
3.    oświadczenie dotyczące formy prawnej podmiotu;
4.    posiadacz bydła – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku producenta rolnego, który NIE przedłożył ww. dokumentu w pierwszym terminie (luty 2019).

Limit zwrotu wydatków poniesionych na zakup paliwa rolniczego w roku 2019 wynosi

100,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze będą wypłacane w terminie od 1 października 2019r. do 31 października 2019r. na rachunek bankowy podany we wniosku.


pliki do pobrania:
- Wniosek
- Formularz
- Oświadczenie
Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15820799 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015