Aktualności
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
2019-08-12

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa wielkopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
- Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydana na podstawie badania odczynu (pH) gleby.
- Faktura za wapno nawozowe lub środki wapnujące, która zawiera informację o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz zawartość CaO lub CaO+MgO .
- Formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie. należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatów właściwych miejscowo Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

1.Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Poznaniu – tel. 61 868 97 51

2. Okręgowa Stacja Chemiczno –Rolnicza w Gorzowie – tel. 95 720 30 20

3. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy – tel. 52 322 32 46

4. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Szczecinie – tel. 91 422 48 68

Szczegóły: http://www.wfosgw.poznan.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/?fbclid=IwAR1XuPb-ia679w9C8xzKlmvmnYbO-kcdAukXhJ-4lizwSEa-NLqUFHTsWiU

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15832921 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015