Aktualności
XII sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2019-09-05

W dniu 10 września 2019 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych:
- dz. nr 580/1 w obrębie Chobienice, o powierzchni 0,2300 ha,
- dz. nr 620 w obrębie Chobienice, o powierzchni 0,1300 ha.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
b.    zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników,
c.    zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec,
d.    zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Siedlec do kategorii dróg gminnych,
e.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chobienice” ,
f.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaromierz”,
g.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tuchorza” ,
h.    zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wielka Wieś” ,
i.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec – działki nr : 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 354.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16148033 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015