Aktualności
XIV Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad
2019-10-15

W dniu 22 października 2019 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2019 roku.
7. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych dz. nr 161/1 w obrębie Wojciechowo, o powierzchni 0,0014 ha.
8. Wybór ławników:
a. przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach,
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wolsztynie oraz Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim na kadencję 2020 -2023,
c. odczytanie wyników głosowania,
d. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wolsztynie oraz Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim na kadencję 2020 -2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026,
c. przekazania pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego,
d. zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach      oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec,
e. zmiany uchwały Nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec,
f. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 i części dz. nr ewid. 378 – w miejscowości Żodyń,
g. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Siedlec,
h. nadania nazw ulic w miejscowości Tuchorza.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16473039 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015