Aktualności
Apel Wójta Gminy Siedlec o przełożenie terminu wyborów prezydenckich
2020-04-01

Apel Wójta Gminy Siedlec o przełożenie terminu wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

    W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i coraz większym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, apeluję o przełożenie przewidzianych na 10 maja 2020 roku wyborów prezydenckich. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyborczej, która w dużej mierze spoczywa na organie wykonawczym gminy, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia głosujących, jak również członków obwodowych komisji wyborczych i innych osób, zaangażowanych w czynności wyborcze. W obecnej sytuacji niemożliwe staje się przygotowanie i przeprowadzenie powszechnych wyborów w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Nie ma możliwości realizowania zadań gminy wynikających z kalendarza wyborczego (tj. m.in. przeszkolenie obwodowych komisji wyborczych, zapewnienie obsługi informatycznej komisjom, odpowiednie przygotowanie lokali wyborczych, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków liczenia kart) w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczny sposób ich przeprowadzenia, bez narażania na niebezpieczeństwo zakażenia. Niemożliwe jest zabezpieczenie osób zaangażowanych w proces wyborczy w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). Artykułów tych brakuje nawet dla najbardziej ich potrzebujących – szpitali czy ratowników medycznych. Trudności występują także z pozyskaniem odpowiedniej ilości środków do dezynfekcji.

    Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w obecnej sytuacji i planowanym terminie rodzi zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa wyborców oraz dla frekwencji w tych wyborach, co godzi w zasadę powszechności wyborów. Z jednej strony niezwykle racjonalne i nakazywane w komunikatach rządowych i służb sanitarnych zalecenia pozostawania w domach, ograniczania możliwości przemieszczania się, ograniczania kontaktów między ludźmi, które mają fundamentalne znaczenie dla powstrzymania wzrostu liczny zakażeń, z drugiej zaś poczucie obywatelskiej postawy korzystania z demokracji i udziału w głosowaniu. Dla zdecydowanej większości wyborców może to stanowić niezwykle trudny do rozwiązania i budzący moralne wątpliwości dylemat.

    Coraz bardziej zaostrzane ograniczenia swobody przemieszczania się oraz deklaracje coraz dokładniejszego ich egzekwowania wskazują, że zagrożenie jest niezwykle wielkie, a nakładane ograniczenia mają to zagrożenie znacząco zmniejszyć. Jak w takim razie odczytywać rządowy przekaz o braku zagrożeń dla czynnego udziału w dokonaniu aktu wyborczego?

    Jako lokalny samorząd, znający potrzeby i obawy naszych mieszkańców, w obliczu zagrożenia podejmujemy liczne środki, aby to zagrożenie jak najbardziej zminimalizować. Znamy obawy mieszkańców o zdrowie swoje i swoich bliskich, znamy troskę przedsiębiorców o przyszłość ich działalności, a tym samym o byt naszych mieszkańców. Wspólnymi siłami, determinacją i konsekwencją w przestrzeganiu ograniczeń możemy przeciwdziałać skutkom epidemii. W mojej ocenie nie da się tego pogodzić z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w planowanym terminie.

        Nadrzędną wartością jest życie i zdrowie każdego człowieka. Wybory zaś to święto demokracji. Proszę, aby nie nakazywać świętowania w poczuciu strachu o własne zdrowie i życie. Proszę nie pozostawiać iluzorycznego wyboru między prawem oddania głosu a dbaniem o zdrowie własne i innych osób.

    Proszę o przełożenie terminu wyborów prezydenckich na czas po ustaniu zagrożenia związanego z epidemią! Tylko wówczas możliwe będzie przeprowadzenie procedur wyborczych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z poszanowaniem zasad konstytucyjnych, z zapewnieniem powszechnego udziału obywateli. Zdrowie i życie mieszkańców jest dla nas najważniejsze!

Z wyrazami szacunku
/-/ Jacek Kolesiński
Wójt Gminy Siedlec

pliki do pobrania:
- Treść apelu
Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16484795 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015