Dzisiaj jest 12-04-2024
szukaj
szukaj
ug104_(1617267822).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpg2_(1592247729).jpg3_(1592247731).jpg

LI sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad

W dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 15-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się LI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a.     zamian uchwały budżetowej na 2023 rok,
b.     przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2023 rok,
c.    przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2023 rok,
d.    Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,
e.    uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy w Siedlcu za bezzasadną,
f.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń w zakresie ścieżki rowerowej,
g.    zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
h.    zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
i.    zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób  objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
j.    udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy.
7.  Wolne głosy i wnioski.
8.  ZAKOŃCZENIE

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3000599      online: 1
© 2020 MBEST