Dzisiaj jest 14-06-2021
szukaj
szukaj
2_(1592247729).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpgug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpg

XIX sesja Rady Gminy Siedlec

W dniu 26 maja 2020 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z :
a. XVII sesji Rady Gminy Siedlec,
b. XVIII sesji Rady Gminy Siedlec,
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu za 2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
8. Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Gmin y Siedlec za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na zakup sprzętu dla SPZOZ w Wolsztynie,
b. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026,
c. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
d. ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.    

Obrady Rady Gminy Siedlec są nagrywane.

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 640585      online: 1
© 2020 MBEST